Algemene Voorwaarden

 

I       Algemene informatie Dijkgraaf-Support B.V.

Office address : Nijverheidsweg 6-8, 3247 XX Dirksland
Post address : Wilhelminalaan 2, 3247 AS Dirksland
Country : The Netherlands
KvK : 57 13 70 64
BTW : 8524 52 858 B01
IBAN : NL55 ABNA 040 4779 697
Mobile number : 0031 (0) 6 20 34 58 32
E-mail : martijn@dijkgraaf-support.com
Website : www.dijkgraaf-support.com


II     
Veiligheid en kwaliteit

Ons personeel is in het bezit van VCA VOL en is voorzien van het veiligheidspaspoort. Daarnaast is ons personeel standaard voorzien van persoonlijke bescher¬mingsmiddelen en brandvertragende/antistatische overalls.


III    Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Dijkgraaf-Support B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen.
Dijkgraaf-Support B.V. is niet aansprakelijk voor schade die niet gedekt wordt onder de bovengenoemde verzekering tevens indien de omvang van de schade de verzekerde bedragen overschrijdt. Dijkgraaf-Support B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte en of gevolgschade.
Opdrachtgevers vrijwaren of stellen Dijkgraaf-Support B.V. schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.


IV    Facturatie

De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De in onze offertes opgenomen bedragen zijn exclusief BTW en in Euro’s tenzij anders expliciet staat vermeld.