FIM Partnerships

De borging van de integriteit van de flensverbinding kent een veelheid van aspecten, waarvan de hoofdonderdelen in het FIM model zijn weergegeven.

Indien gewenst, kan Dijkgraaf Support met partners een geïntegreerde invulling van alle FIM aspecten verzorgen. Doelstelling van partnership is het elkaar versterken door samenvoeging van de individuele kennis. Alleen door krachtenbundeling kan de doelstelling ‘Emission in control - No leakages’ optimaal worden nagestreefd.

Exclusive partner Progresso Group
Als exclusive partner werkt Dijkgraaf-Support reeds enkele jaren intensief samen met Progresso Group. Er is een exclusieve samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het gezamenlijk uitvoeren van:

  • Flange Competency testing
  • Flange QA/QC process
  • Flange Instruction.


Preferred partners
Voor sommige aspecten van het FIM model is de inbreng van specifieke expertise noodzakelijk. Voorbeeld hiervan zijn:

  • Het opstellen van een flens procedure
  • Incident / bad actor analyse
  • Datamanagement.


Om invulling te kunnen geven aan alle deelgebieden van het FIM model werkt Dijkgraaf-Support bij voorkeur samen met preferred partners. Deze samenwerking is niet exclusief. Indien er specifieke wensen zijn van de opdrachtgever, werkt Dijkgraaf-Support samen met door de opdrachtgever geselecteerde partners.

Dijkgraaf-Support heeft samenwerkingsovereenkomsten met de preferred partners:

  • PDM Industrial Exellence voor datamanagement op basis van inspecties, FIM insepctie tool en FIM Dashboard
  • KLINGER (NL, BE, DE) voor sealing technology


FIM MODEL - DIJKGRAAF-SUPPORT


Voor meer info over onze partners, zie websites:

Progresso Group    PDM GROUP    KLINGER NL