Flange management

De borging van de integriteit van de flensverbinding wordt bepaald door een veelheid van aspecten. Alleen door een integrale aanpak kan het doel 'zero leakage en emission in control' worden bereikt. Dijkgraaf-Support heeft in het Flange Integrity Management (FIM) model de hoofdaspecten van flange management weergegeven.

Lees meer

FIM Model´╗┐

Binnen het FIM model is Dijkgraaf-Support gespecialiseerd in training, testing en consultancy. 

De structuur van het Flange Integrity Management Model is opgebouwd uit verschillende aandachtsgebieden. Dit zijn de randvoorwaarden die als geïntegreerd geheel bepalend zijn voor de flens integriteit. Deze deelgebieden zijn een essentiële basis om de doelstelling 'Emission in control, No leakage' te bereiken. 

FIM MODEL - DIJKGRAAF-SUPPORT


Dijkgraaf-Support biedt de mogelijkheid om in samenwerking met vakbekwame partners, op een intergrale wijze, invulling te geven van het totale FIM model.

Project Cirulair Onderhoud

In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

Voor meer informatie over het project Circulair Onderhoud zie: www.cirulaironderhoud.eu
Het project "Circulair Onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Dijkgraaf-Support is Project Lead voor het deelproject ‘Effect of flange tighteningmethods on bolt load scatter’. Project partners hierbij zijn Progresso en Hytorc.

Voor meer informatie, zie de project pagina op onze website: 

Project Circulair Onderhoud

Opdrachtgevers

Logo - Neste
Logo - Vopak
Logo - Shell
Logo - BP Rotterdam
Logo - Vynova
Logo - Huntsman
Logo - NAM
Logo - Lyondell basell
Logo - Staatstoezicht op de Mijnen
Logo - Ineos
Logo - Tata Steel
Logo - Gunvor
Logo - Eastman
Logo - Akzo Nobel
Logo - Gasunie

Heb je vragen over Flange management?

Neem contact op met Peter Dijkgraaf:

+31 (0) 6 51 38 59 67