Project Circulair Onderhoud

Interreg

 

In dit project werken verscheidene publieke en private partners samen, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS).

Het project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het project heeft 4 project thema’s, waaronder ‘materiaal efficiëntie’. Deelproject van dit thema is 'Het reduceren van emissies uit bronpunten in de procesindustrie’

Fugitive emissions, is uitstoot van gassen en/of dampen vanuit de proces installaties. Deze dragen bij aan de milieuverontreiniging. In het kader van een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen, is op de klimaatconferentie van Parijs 2015 een klimaatakkoord gesloten. Onderdeel hiervan is om de fugitive emissions sterk te reduceren.

Flensverbindingen in onze industrie zijn een belangrijke bron voor fugitive emissions. Deze kunnen worden veroorzaakt door een veelheid van oorzaken, zoals afwijkingen in de gespecificeerde boutkrachten bij flensmontage.

Dijkgraaf-Support is Project Lead voor het deelproject ‘Effect of flange tightening methods on bolt load scatter’. Project partners hierbij zijn Progresso en Hytorc. In dit deelproject wordt het effect op de nauwkeurigheid van de aangebrachte boutkrachten gemeten gerelateerd aan diverse aanhaalmethoden zoals:

  • Handmoment sleutel;
  • Electrisch torque gereedschap;
  • Hydraulisch torque gereedschap met reactiearm;
  • Hydraulisch torque gereedschap zonder reactiearm;
  • Hydraulisch tensioning gereedschap.

Voor de experimentele bepaling van de boutkrachten wordt een test rig geconstrueerd met flenzen van diverse afmetingen:

  • 4” 600#
  • 6” 600#
  • 10” 600#
  • 16” 600#

Alle bouten worden voorzien van druksensoren (totaal 56 stuks) om de boutkrachten te meten op basis waarvan de onnauwkeurigheid van een specifieke aanhaalmethode kan worden bepaald.

In onderstaande pdf file is het project charter omschreven:

DOWNLOAD

In onderstaande pdf file´╗┐ zijn de technische details van het project omschreven:

DOWNLOAD